< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

英国个股:保诚集团可能将总部迁离伦敦,以规避欧盟新规--报导

路透10月4日 - 英国星期日泰晤士报引述知情人士报导,英国保险商保诚集团 可能将总部从伦敦迁往亚洲,以规避欧盟的新监管规则。