Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

风险偏好情绪仍然盛行

今天的A股,欧元兑美元都在往上突破。风险偏好情绪仍在盛行。相应头寸仍要持有