Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

ยูโรสแตทเผยยอดค้าปลีกยูโรโซนขยับขึ้นในเดือนส.ค.

สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป หรือยูโรสแตท เปิดเผยว่ายอดค้าปลีกในยูโรโซนในเดือนส.ค.ขยับขึ้น 0.1% จากเดือนก.ค. แต่หากเทียบกับช่วงเดือนส.ค.ปีที่แล้ว ยอดค้าปลีกปรับตัวลง 1.3% หลังจากที่ลดลง 1.4% ในเดือนก.ค.

ยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นในยูโรโซนนับว่าสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ เมื่อพิจารณาจากอัตราว่างงานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่มาตรการรัดเข็มขัดของภาครัฐบาลและอุปสงค์ที่อ่อนแอสำหรับสินค้าส่งออกของยูโรโซนได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ