Soju Mochi
3
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

ฮือฮา! ผลสำรวจเมืองนอกชี้ “7 มหาวิทยาลัยไทย” ติดโผสุดยอดสถาบันการศึกษาสีเขียวโลก “มหิดล-มจธ.” นำทัพ

ผลสำรวจล่าสุดในต่างประเทศระบุ “7 มหาวิทยาลัยดังของไทย” มีชื่อติดโผสถาบันการศึกษาสีเขียวที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดใน โลก โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนสูง ที่สุดของไทย ส่วนตำแหน่งแชมป์ประจำปีตกเป็นของมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัตจาก สหรัฐฯ
       
       รายงานข่าวของสื่อต่างประเทศหลายสำนักซึ่งอ้างผลสำรวจ “กรีนเมตริก แรงกิ้ง ออฟ เวิลด์ ยูนิเวอร์ซิตี” ที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย “Universitas Indonesia” หรือ “ยูไอ” ในอินโดนีเซีย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ระบุ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนา มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนมากที่สุดของไทยประจำปี 2012 และติดอันดับที่ 36 ของโลก โดยได้คะแนนรวมที่ 6,208.39 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถิติด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม, ความมีประสิทธิภาพในการรับมือปัญหาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, ระบบการจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย, ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ำ, มีการขนส่งคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกณฑ์ข้อสุดท้าย คือ ความสามารถในการให้การศึกษาอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
       
       นอกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งติดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 36 ของโลกแล้ว ยังมี สถาบัน อุดมศึกษาของไทยติดโผด้วยอีกถึง 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้อันดับ 38 ของโลก (6,138.89 คะแนน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 41 ของโลก (6,093.24 คะแนน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับที่ 44 ของโลก (6,003.25 คะแนน), มหาวิทยาลัยมหาสารคามอันดับ 71 ของโลก (5,471.71 คะแนน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อันดับที่ 175 ของโลก (3,867.24 คะแนน) ปิดท้ายด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้อันดับที่ 195 ของโลก (3,514.10 คะแนน) ตามลำดับ
       
       ขณะที่มหาวิทยาลัย “Universitas Indonesia” หรือ “ยูไอ” ของอินโดนีเซีย ซี่งเป็นผู้จัดทำผลสำรวจชิ้นนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้อันดับที่ 25 ของโลกในคราวนี้ด้วยคะแนน 6,338.14 คะแนน ส่วนมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่า เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดของทวีป เอเชียประจำปี 2012 คือ มหาวิทยาลัย “ปุตรา มาเลเซีย” ของมาเลเซียที่ได้อันดับ 19 ของโลกด้วยคะแนน 6,570.03 คะแนน
       
       สำหรับ “สุดยอดมหาวิทยาลัยสีเขียว” ของโลกประจำปี 2012 จากผลสำรวจของยูไอในครั้งนี้ ตกเป็นของ “มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต” ของสหรัฐฯ ซึ่งได้คะแนนจากเกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ข้อสูงที่สุดในโลกที่ 7,569.39 คะแนน
       
       รองลงมาในอันดับที่ 2-10 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมของสหราชอาณาจักร, มหาวิทยาลัยแห่งชาติไอร์แลนด์ (คอลเลจ คอร์ก) ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์, มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์นของสหรัฐฯ, มหาวิทยาลัยพลีมัธของสหราชอาณาจักร, มหาวิทยาลัยเชอร์บรูกของแคนาดา, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ ลอสแองเจลิส(ยูซีแอลเอ)ของสหรัฐฯ, มหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลนา แชเพิล ฮิลล์ของสหรัฐฯ, มหาวิทยาลัยบาธ สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมอร์เซ็ด ของสหรัฐฯ โดยอันดับที่ 2-10 นี้ได้คะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ข้อลดหลั่นกันลงมาระหว่าง 7,375.59 จนถึง 6,725.26 ตามลำดับ
       
       ส่วนมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “ต่ำที่สุด” จากการสำรวจครั้งนี้ ซึ่งได้อันดับที่ 215 ของโลกนั้น กลับเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซียเสียเอง นั่นคือ มหาวิทยาลัยเปลิตา ฮาราปัน โดยได้คะแนนเพียง 1,856.67 คะแนน