Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

表格:外资在韩国股市卖超505亿韩元

路透首尔2月2日 - 韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资在韩国股市卖超505亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖 超):

日期 外资 机构投资人 散户

----------------------------------------------------

2月2日 -50.5 -33.6 27.6

^2月1日 185.6 3.2 -239.3

1月29日 176.1 -65.2 -177.1

1月28日 -15.8 1,644.1 -102.9

1月27日 33.0 268.3 -303.6