< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

韩国汇市:韩元接近持平,等待主要央行会议

0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,095.8 1,096.4 日圆/韩元 9.1628/677 9.1517 韩国公债期货 * 108.70 108.65 韩国综合股价指数 1,998.78 2,001.38 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注:韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL]