Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

อัตราการว่างงานของสหรัฐลดลงเหลือ 7% ต่ำสุดในรอบ 5 ปี

  ภาพและข้อมูลจาก CNN Money

จากเมื่อวานที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ GDP สหรัฐ  วันนี้มีข้อมูลอัพเดตมาฝาก จากตัวเลขการจ้างงานจากกรมสถิติแรงงานระบุว่ามีการจ้างงานเพิ่ม 203,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน มากกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 183,000 ตำแหน่ง  ทำให้อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 7% เป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี นับจากปี 2008 ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีที่เป็นกำลังใจสำหรับคนอเมริกันที่ว่างงานอีก 11 ล้านคน ซึ่งตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างช้าๆติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีแล้ว อย่างไรก็ตามก็ยังคงอีกไกลกว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ 

มีคนอเมริกันอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเพียงแค่ 63% เท่านั้นที่มีงานหรือกำลังมองหางาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกือบต่ำที่สุดนับจากปี 1978 เนื่องจากการเกษีญณอายุของคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์และมีคนอีกมากมายที่เลอกล้มความตั้งใจในการหางานไปแล้ว หลังจากเศรษฐกิจตกต่ำ มีการยกเลิกจ้างงานกว่า 8.7 ล้านตำแหน่ง ถึงตอนนี้มีการจ้างงานกลับคืน 7.4 ล้านต่ำแหน่ง (ประมาณ 85%) ของงานที่หายไป