trad3r
0
All posts from trad3r
  trad3r in trad3r,

Иллюстрации к вотоннокак:)))

http://zagony.ru/2009/01/14/karikatury_na_temu_gazovogo_konflikta_40_foto.html