Dr. Ballermax
4
All posts from Dr. Ballermax
Dr. Ballermax in Dr. Ballermax,

ยูโรยังเคลื่อนไหวที่ระดับต่ำเทียบดอลล์ ขณะรมว.คลังยุโรปหารือแผนช่วยกรีซ

สกุลเงินยูโรยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำในรอบสองเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รัฐมนตรีคลังยุโรปเตรียมประชุมร่วมกันในวันนี้เพื่อหาทางช่วยให้กรีซสามารถชำระหนี้และคงสมาชิกภาพในยูโรโซนต่อไป

ยูโรขยับขึ้นเพียง 0.1% แตะ 1.2723 ดอลลาร์ ณ เวลา 8.48 น.ในนิวยอร์ก หลังร่วงลงแตะ 1.2690 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. ขณะที่เมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนนั้น ยูโรเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำในรอบหนึ่งเดือนที่ 101.04 เยน หลังร่วง 2.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว

รัฐมนตรีคลังจากประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร 17 ประเทศจะประชุมร่วมกันที่กรุงบรัสเซลส์ในช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยคาดว่าที่ประชุมจะหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซ ซึ่งหวังว่าจะได้รับอนุมัติเงินกู้งวดใหม่วงเงิน 3.15 หมื่นล้านยูโร เพื่อนำไปชำระคืนพันธบัตรซึ่งครบกำหนดในวันศุกร์นี้

เจ้าหนี้ของกรีซ หรือ ทรอยก้า ซึ่งประกอบไปด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) และคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) มีกำหนดที่จะนำเสนอรายงานเกี่ยวกับกรีซให้แก่บรรดารัฐมนตรีคลังยูโรโซน อย่างไรก็ตาม รมว.คลังเยอรมนีกล่าวว่า รายงานดังกล่าวอาจเสร็จไม่ทันการประชุมในวันนี้

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด จะไม่มีการอนุมัติเงินกู้งวดใหม่แก่กรีซในการประชุมวันนี้ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาของประเทศสมาชิกเสียก่อน