Ryan Wang
1
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

USD/CHF可能要反弹了

USD/CHF持续调整,但我们看到了上涨的信号,有一个通道形成了,KD走出了超卖区,可能近期有反弹