Soju Mochi
2
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

บริษัทยักษ์ใหญ่ของเมกาจะฟ้องร้อง

บอร์ดบริหารของอเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (เอไอจี) อดีตบริษัทประกันภัยใหญ่ที่สุดของโลก และอดีตบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทประกันภัย อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ (เอไอเอ) เมื่อวันพุธ(9) ตัดสินใจไม่เข้าร่วมกับอดีตซีอีโอ สำหรับฟ้องร้องรัฐบาลสหรัฐฯ ฐานออกมาตรการเข้ากอบกู้ช่วยเหลือที่ทำให้เอไอจีรอดพ้นจากการล้มละลายในช่วง วิกฤตภาคการเงินปี 2008 ด้วยความไม่เป็นธรรม
       
       เอไอจีระบุในถ้อยแถลงว่า ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารได้ผลสรุปคือตัดสินใจไม่เข้าร่วมกับ แฮงก์ กรีนเบิร์ก อดีตประธานและซีอีโอของบริษัท และสตาร์ อินเตอร์เนชันแนล ที่ขอให้ทางเอไอจีเข้าร่วมเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลสหรัฐฯ ตามความไว้วางใจและพันธทางกฎหมายต่อเอไอจีและผู้ถือหุ้น
       
       ในคำฟ้องร้องที่ยื่นโดยสตาร์ อินเตอร์เนชันแนล บริษัทโฮลดิงของกรีนเบิร์ก แย้งว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในแผนการให้ความช่วยเหลือแก่เอไอจีอย่างบีบคั้นและสูงลิ่วเกินไป โดยทางสตาร์ เคยยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลเป็นเงิน 25,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2011 แต่ถูกศาลแมนฮัตตันเพิกถอนคำฟ้อง
       
       ทั้งนี้ กรีนเบิร์ก เจ้าของสตาร์ที่ถือหุ้น 12% ในเอไอจีตอนช่วงก่อนที่บริษัทเกือบล้มละลายนั้น กล่าวหาว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขานิวยอร์กเข้าอุ้มแบงก์และสถาบันการเงินในวอลล์สตรีทโดยการผลักภาระให้ แก่พวกผู้ถือหุ้น รวมทั้งโจมตีเฟดสาขาดังกล่าวว่า ขูดรีดขูดเนื้อด้วยการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต้นที่ปล่อยให้เอไอจีใน อัตราสูงถึง 14.5%
       
       รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าควบคุมไอเอจีในเดือนกันยายน 2008 เพื่อช่วยบริษัทแห่งหนี้รอดพ้นจากภาวะล้มละลาย อันสืบเนื่องจากวิกฤตการเงินโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของเอไอจีอย่างรุนแรง ทั้งนี้ทางสตาร์ ร้องขอบอร์ดเอไอจีเข้าร่วมหรือไม่ก็เป็นผู้นำในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย แต่ก็ถูกปฏิเสธในที่สุด
       
       ถ้อยแถลงของเอไอจีระบุต่อว่า “บอร์ดบริหารของเอไอจีตัดสินใจปฏิเสธคำร้องขอของสตาร์ทั้งหมด และจะไม่ไล่ตามเรื่องนี้ด้วยตัวเอง รวมถึงไม่อนุญาตให้สตาร์นำชื่อของเอไอจีไปกล่าวอ้างด้วย” พร้อมเผยว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า จะมีถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ ชี้แจงและย้ำถึงเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ร่วมดำเนินการฟ้องร้องครั้งนี้