Nadear Jupjup
0
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

ออสเตรเลียไม่รับข้อเสนอซื้อ GrainCorp

รัฐบาลออสเตรเลียปฏิเสธที่จะขายบริษัท "GrainCorp" ให้กับสหรัฐ เนื่องจากไม่ทำให้ประเทศได้ประโยชน์

รัฐบาลออสเตรเลียปฏิเสธที่จะขายบริษัท "GrainCorp" ให้กับยักษ์ใหญ่ธุรกิจการเกษตรของสหรัฐ "Archer Daniels Midland," หรือADM เนื่องจากไม่ทำให้ประเทศได้ประโยชน์

รัฐมนตรีคลังออสเตรเลีย "Joe Hockey" กล่าวว่า ข้อเสนอจากต่างชาติในการซื้อกิจการของ GrainCorp ซึ่งเป็นบริษัทธัญพืชรายใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียตะวันออก อาจบั่นทอนบรรยากาศการลงทุนจากต่างประเทศ

Hockey กล่าวว่า เขาพิจารณาแล้วว่าเวลานี้ไม่เหมาะสำหรับการซื้อกิจการธุรกิจสำคัญของออสเตรเลียอย่างแน่นอน และอีกปัจจัยหนึ่งคือการเสนอซื้อกิจการครั้งนี้สร้างความวิตกกังวลอย่างมากต่อบรรดาผู้ถือหุ้นและสังคมในวงกว้าง เขาจึงคิดว่าการอนุญาตให้ซื้อกิจการครั้งนี้ได้อาจสร้างความเสียหายต่อบรรยากาศการลงทุนจากต่างประเทศและการลงุทนจากต่างประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

ข้อเสนอดังกล่าวถูกคัดค้านอย่างหนักจากกลุ่มเกษตรกรและพรรคเนชั่นแนลที่เป็นส่วนหนึ่งของพรรครัฐบาลผสม ซึ่งเคยประกาศเปิดเสรีธุรกิจในออสเตรเลียหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ด้าน ADM บริษัทยักษ์ใหญ่ธุรกิจการเกษตรของสหรัฐเปิดเผยว่า รู้สึกผิดหวังที่รัฐบาลออสเตรเลียปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการของบริษัทเกรนคอร์ป มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ