นริสันต์ นาคะเกศ
0
All posts from นริสันต์ นาคะเกศ
นริสันต์ นาคะเกศ in นริสันต์ นาคะเกศ,

แนวคิดในการเทรดของคุณใน InvestOlympics

กุญแจในการทำทุกอย่างคือ ความอดทน เช่น"คุณอยากได้ไข่ คุณก็ต้องเลี้ยงไก่ ไม่ใช่ทุบไก่" การพัฒนาแผนการเทรดจะต้องใช้เวลา พัฒนาทักษะก็ต้องใช้เวลา การรอ ให้เทรดในช่วงเวลาที่ถูกต้อง จะต้องใช้ความอดทน การเข้าและออก ในช่วงที่เหมาะสม ก็ต้องใช้ความอดทน