Tee Panupan
1
All posts from Tee Panupan
Tee Panupan in Tee Panupan,

Yum Brand มีแผนรวมธุรกิจแต่ยังคงแยกหน่วยงานที่จีนและอินเดีย

บางท่านอาจจะไม่รู้จัก Yum Brands Inc. (YUM) แต่ถ้าพูดถึง KFC Pizza Hut และ Taco Bell คุณอาจจะถึงบางอ้อกันเลย Yum Brands เป็นเจ้าของบริษัท fast  food เหล่านี้ และเพิ่งได้เผยแผนที่จะยังคงแยกหน่วยงานของจีน และอินเดีย และจะรวมส่วนที่เหลือของธุรกิจระหว่างประเทศเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ Yum Brand เล็งเห็นว่าการรวมหน่วยงานระหว่างประเทศเข้าด้วยกันนี้จะทำให้แผนการจัดการ ดีขึ้นและจะทำให้บริษัทเติบโตได้เร็วขึ้น

ในส่วนของจีนและอินเดียนั้นเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตได้สูง ดังนั้นทาง Yum Brand จึงอยากให้สองหน่วยงานมีแผนการบริหารเป็นของตนเอง

อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานของ Yum Brand ในจีนได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลของจีนตรวจสอบคุณภาพของไก่ หลังจากที่มีโรคระบาดในไก่ไประยะนึง ทางบริษัท Yum Brand จะประกาศรายละเอียดของแผนนี้อีกทีในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ อย่างนี้คงต้องรอดูรายละเอียดอีกที แล้วค่อยสรุปว่าเป็นแผนการที่ดีหรือไม่