Pattara Suriyawong
3
All posts from Pattara Suriyawong
Pattara Suriyawong in Pattara Suriyawong,

โสมขาวบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2012 แม้ ศก.โลกชะลอตัว

ดุลบัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้เกินดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยตัวเลข 4.32 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปี 2012 อันเนื่องมาจากการรับเหมาก่อสร้างในต่างประเทศ และการส่งออกสินค้า ที่เติบโตขึ้นอย่างค่อนข้างแข็งแกร่ง แม้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว
       
       ธนาคารกลางเกาหลีเผยวันนี้ (30) ว่า บัญชีเดินสะพัดของประเทศเกินดุลสูงขึ้นทำลายสถิติเดิมในปี 2009 ที่มีมูลค่า 3.27 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่ได้คาดการณ์ว่าตัวเลขดุลบัญชีประจำปี 2013 นี้จะตกลงเหลือ 3.2 หมื่นล้าน เนื่องจากความอ่อนแอของกลุ่มยูโรโซน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างเชื่องช้าของสหรัฐฯ
       
       การส่งออกของแดนกิมจิในปี 2012 มีมูลค่า 5.52 แสนล้านดอลลาร์ ขึ้นมา 0.2% จากปี 2011 ขณะที่การนำเข้าตกลง 1.1% เหลือ 5.14 แสนล้านดอลลาร์
       
       ขณะที่การขนส่งสินค้าประเภทยานยนต์ไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3.6% ทำให้มีมูลค่า 4.24 หมื่นล้านดอลลาร์ แม้ดีมานด์ทั่วโลกลดลง ส่วนส่งออกสินค้าประเภทปิโตรเคมีก็ขยับขึ้น 9.0% มาอยู่ที่ 5.67 หมื่นล้านดอลลาร์
       
       สำหรับสินค้าประเภทเทคโนโลยีมีมูลค่า 1.56 แสนล้าน ซึ่งยังคงเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับปี 2011 โดยเป็นการขายเมมโมรี ชิป ที่สูงขึ้น 0.1% และหน้าจอแสดงผล ที่ตกลง 0.3% จากปีก่อนหน้า
       
       การค้าขายในตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้อย่าง จีน นั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่การส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ และตะวันออกกลาง สูงขึ้น 4.1% และ 11.4% ตามลำดับ ส่วนตลาดยุโรปนั้น ตัวเลขการค้าตกลงถึง 11.4% ทีเดียว
       
       ในด้านดุลบริการมีรายงานเกินดุลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1998 โดยมีตัวเลขถึง 2.7 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการรับเหมาก่อสร้างที่มูลค่าสูงทำสถิติ 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามออร์เดอร์ที่มีอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาครวมถึงตะวันออกกลาง
       
       สำหรับการขาดดุลในภาคการท่องเที่ยวที่เรื้อรังมานานก็ปรับตัวดีขึ้น จาก 7.4 พันล้านในปีก่อนหน้า เหลือ 5.9 พันล้านในปี 2012 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พุ่งสูง
       
       อย่างไรก็ตาม ตัวเลขบัญชีเดินสะพัดเฉพาะในเดือนธันวาคมตกลงเหลือ 2.25 พันล้านดอลลาร์ จากที่เคยพุ่งสูงทำสถิติในเดือนพฤศจิกายนถึง 6.9 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากเดือนสิ้นปีมีวันทำงานน้อย และการส่งออกรถยนต์ เครื่องจักร และเหล็กกล้า ที่อ่อนตัว ทำให้กำไรจากการค้าหล่นฮวบ