Tee Panupan
0
All posts from Tee Panupan
Tee Panupan in Tee Panupan,

กลุ่มธุรกิจอังกฤษแนะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่

แกนนำภาคธุรกิจชี้ รมว.คลังอาจต้องใช้วิธีเยียวยาเศรษฐกิจแบบ "ช็อก" หากไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวใน 6 เดือน

นายจอห์น ลองเวิร์ธ ผู้อำนวยการหอการค้าอังกฤษ กล่าวว่า รัฐมนตรีคลังอังกฤษอาจต้องใช้วิธีการรักษาแบบ "ช็อก" เพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ รวมถึงพิจารณาทางเลือกของการกู้ยืมครั้งใหม่เพื่อนำเงินไปลงทุน หากไม่มีสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวใน 6 เดือน


นายลองเวิร์ธกล่าวว่า งบประมาณของอังกฤษที่จะนำเสนอนั้นต้องรวมถึงมาตรการหลายอย่างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเงินที่จะนำใช้ในมาตรการเหล่านี้ อาจได้มาจากการตัดลดสวัสดิการและลดการใช้จ่ายด้านต่างๆ แต่หากเศรษฐกิจยังไม่ขยายตัว อาจต้องดำเนินมาตรการมากกว่านี้ อย่างการกู้ยืมเงินมากขึ้นเพื่อนำไปใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอาจต้องพิจารณาลดภาษีนิติบุคคลและภาษีกำไรจากการขายหุ้น

ที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังและนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังยึดมั่นแนวทางเดิมในการควบคุมการขาดดุลงบประมาณ แม้เศรษฐกิจเสี่ยงตกสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 4 ปี โดยนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน กล่าวว่าอังกฤษจะตกสู่หุบเหวหากเขาเปลี่ยนแปลงแนวทางจัดการเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณมากขึ้นว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีความเห็นแตกต่างกันก่อนถึงการแถลงงบประมาณในวันที่ 20 มี.ค. โดยนายวินซ์ เคเบิล รัฐมนตรีธุรกิจ กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอาจกู้ยืมเพื่อนำไปใช้จ่ายมากขึ้นโดยไม่สร้างความตื่นตกใจให้แก่ตลาดการเงิน