Tee Panupan
1
All posts from Tee Panupan
Tee Panupan in Tee Panupan,

Paulson จะไม่ซื้อทองมากไปกว่านี้แล้ว

เศรษฐีพันล้าน John Paulson เป็นที่รู้จักในวงการตลาดที่สหรัฐว่าเป็นนักเล่นทอง Paulson ได้ซื้อทองไว้เมื่อสามปีก่อน และคิดว่าเป็นตลาดกระทิงของทอง แต่ตอนนี้ Paulson เริ่มเปลี่ยนใจไม่คิดว่าทองจะขึ้นจากนี้

Paulson ได้บอกกล่าวลูกค้าที่บริษัทในระหว่างการประชุมว่า เขาจะไม่ลงทุนในทองอีกแล้วในตอนนี้เพราะว่า Paulson ไม่แน่ใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้น  Paulson ขาดทุนกับทองไปแล้วถึง 63% เขาเริ่มซื้อทองตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลซื้อธนบัตร อย่างที่ทุกคนทราบว่าการที่รัฐบาลซื้อธนบัตร หรือที่รู้จักกันว่า Quantitative Easing นั้น จะทำให้เงินดอลล่าห์อ่อนตัวลง และจะทำให้คนแห่ไปซื้อทองและในที่สุดทองจะมีมูลค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
แต่ตอนนี้มูลค่าของทองได้ตกลงอย่างมากทำให้นักลงทุนมากมายถอดใจ และเริ่มขายทองทิ้งแล้ว Hedge fund หลายแห่งก็ตัดสถานะลองกับทองไปแล้วมากมาย
ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทองจะไปในทางทิศทางไหน แม้แต่ Ben Bernanke ก็ไม่สามารถเข้่าใจราคาของทองและทิศทางของมัน

แต่ที่แน่ๆผมว่าถ้า The Fed ลด QE เมือไหร่ ทองก็จะตกลงมากไปกว่านี้เป็นแน่