นริสันต์ นาคะเกศ
1
All posts from นริสันต์ นาคะเกศ
นริสันต์ นาคะเกศ in นริสันต์ นาคะเกศ,

BTS - ซื้อ

ประเด็นการลงทุนในมุมมองของเราความคาดหวังในการจ่ายเงินปันผลพิเศษจะเป็นตัวหนุนราคาหุ้นในระยะสั้น และยังมีแนวโน้มการเติบโตอีกมากในระยะยาวสำหรับ BTS จากระบบขนส่งมวลชนสายใหม่และมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาฯของบริษัท PEG ของหุ้นปี 2556/57 อยู่ที่เพียง 0.9 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 2.4 เท่าอยู่มาก

BTSGIF ถูกตั้งราคาสูงสุดของช่วงราคา ปรับเพิ่มประมาณการกำไรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา BTS ประกาศว่าราคา IPO ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (BTSGIF) อยู่ที่ 10.80 บาทต่อหน่วย ช่วงราคาสูงสุดอยู่ที่ 10.40-10.80 บาทต่อหน่วย ดังนั้นขนาดของการเสนอขายจะอยู่ที่ประมาณ 62,510.40 ล้านบาท
อ้างอิงจากราคาสุดท้ายของ IPO สำหรับ BTSGIF เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลัก 23% เป็น 2,313 ล้านบาทสำหรับปี 2556/57 และปรับเพิ่ม 14% เป็น 2,998 ล้านบาทสำหรับปี 2557/58 เพื่อสะท้อน ดังนี้ 1) รายได้จากเงินปันผลจากการถือหุ้นใน BTSGIF ที่สัดส่วน 33.33%, 2) รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินสดที่ไดรับจากการขาย, 3) ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่ได้รับจาก BTSGIF และ 4) ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง (โดยให้สมมติฐานว่าเงินสดบางส่วนที่ได้รับจากการขายถูกนำไปชำระคืนหนี้) เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2556/57 เป็น 22,824 ล้านบาท จากที่เราคาดกำไรพิเศษเพิ่มขึ้น 20,510 ล้านบาทจากการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้กับ BTSGIF

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ