Phajongsak Sangkaew
0
All posts from Phajongsak Sangkaew
Phajongsak Sangkaew in Phajongsak Sangkaew -Fulltime trader,

พรุ่งนี้จะไปทางไหนอีก

tfex

ไปดูกันหน่อนครับว่าพรุ่งนี้จะไปทางไหนอีก
tf week เกิดแท่งเทียนโดจิเขียวขาล่างยาวอยู่เหนือเส้น5วัน อินดี้ส่วนใหญ่ยังเป็นขึ้นอยู่ แบบนี้ดูว่าน่าจะออกทางข้างนะครับtf day เกิดแท่งเทียนแดงสั้นอยู่เหนือเส้น5วัน อินดี้ส่วนใหญ่เป็นขึ้น ยังไม่ชัดเจนครับ อาจจะออกทางข้างก่อนก็ได้ รับ 1032 1026 ต้าน 1063 1073


tf 60 นาที ยังออกทางข้างอยู่ อืนดี้ส่วนใหญ่เป็นขึ้น แท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งแดงสั้นอยู่เหนือเส้น5วัน ดท่าน่าจะออกทางข้างนะครับ รับ 1047 10140 ต้าน 1064 1073

tf 15 นาที ยังไปทางข้างอยู่ครับ อินดี้ส่วนใหญ่เป็นลง แบบี้อาจจะไปข้างทางลงก็ได้ครับ รับ 1049 1039 ต้าน 1059 1066

สรุป นา่จะออกทางข้างหรือออกข้างทางลงยะครับ
บายเลยครับ