Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

表格:外资在韩国股市卖超1,397亿韩元,为连续第七天卖超

路透首尔11月18日 - 韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资在韩国股市卖超1,397亿韩元,为连续第七日卖超,期间共计卖超1.264万亿(兆)韩元(10.8亿美元)。