< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月27日

路透香港1月27日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2016年以来已在香港交易所上市公 司一览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 1/18-21 融众金融 1 2.11* 2.11* 1/28 同人融资 2016年已上市新股: 上市日