Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

สายการบินในอเมริกาต่างไม่ต้องการให้ลูกค้าใช้โทรศัพท์บนเครื่องบิน

 ภาพและข้อมูล CNN Money

คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติกำลังพิจารณาถึงกฎที่จะช่วยในการใช้งานโทรศัพท์มือถือบนเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม สายการบินส่วนใหญ่ในอเมริกาก็ไม่ได้วางแผนที่จะเปลี่ยนกฎของตัวเองเพื่อให้ลูกค้าใช้งานโทรศัพท์บนเครื่องบิน 

ห้าสายการบินใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 90% ของประเทศของการเดินทางทางอากาศทั้งหมด กล่าวว่า แผนปัจจุบันของพวกเขาไม่ได้รวมถึงการอนุญาตให้โทรศัพท์บนเครื่องบิน โดยสามสายการบินรายใหญ่ของสหรัฐ United Continental  Southwest Airlines และ JetBlue ยังคงนโยบายไม่ให้ลูกค้าใช้โทรศัพท์บนเครื่องบิน มีเพียง American Airlines ที่ยินดีที่จะพิจารณากฎดังกล่าว เนื่องจากสายการบินเห็นว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญ ส่วนบางสายการบินของยุโรปมีอุปกรณ์บนเครื่องบินที่ช่วยสำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือ อย่างเช่น Virgin Atlantic อนุญาตให้ลูกค้าใช้มือถือได้ทีละหกคน ซึ่งบริการดังกล่าวถูกปิดเมื่อเครื่องบินเข้ามาที่อเมริกา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ

เนื่องจากโทรศัพท์มือถืออาจไม่ทำงานได้ดีที่ระดับความสูงของเครื่องบิน และสายการบินจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ราคาแพงที่จะเพิ่มน้ำหนักหลายร้อยปอนด์บนเครื่องบิน ซึ่งไม่ดีในอุตสาหกรรมที่การลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสำคัญ และลองนึกดูว่าจะเป็นอย่างไร หากผู้โดยสารหลายร้อยคนพูดคุยโทรศัพท์มือถือบนเครื่องบินในเวลาเดียวกัน