Soju Mochi
1
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

หุ้นเด่นปี 2014

การเลือกหุ้นที่ทำผลงานได้ไม่ดี อาจจะไม่ใช่วิธีการลงทุนระยะยาว แต่อาจจะให้ผลสำหรับการลงทุนระยะสั้นได้ในช่วงแรกของปี โดยเฉพาะเมื่อผสมกับการที่มีการประเมินราคาที่ต่ำด้วย

นักกลยุทธ์ของบริษัท Goldman ได้เสนอชื่อของหุ้น 40 ชื่อที่ตรงกับข้อมูลนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มในการที่จะหาหุ้นที่จะกลับตัวจากผลดำเนินการไม่ดี มาเป็นดีในไตรมาสแรกของปี 2014 ชื่อของหุ้นที่เข้าข่ายก็คือ Ford (F), Wal-Mart (WMT), Target (TGT), Abbott Laboratories (ABT), และ Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX)