Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

iShares MSCI德国指数

从周图来看,有一个很棒的三角形。如果EWG突破23美元,可能会到达29美元。很好的机会。