Soju Mochi
4
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

จีนแรงปลาย ไตรมาสสุดท้าย ดัน จีดีพีปี 55 ทะลุ 7.8%

จีนเผยจีดีพี เฉยทั้งปี พ.ศ. 2555 อยู่ที่ร้อยละ 7.8 หลังไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา สามารถฟื้นการผลิตกลับมา แม้จะเป็นอัตราที่ต่ำสุดในรอบ 13 ปี
       
       สื่อต่างประเทศรายงาน (18 ม.ค.) อ้างข้อมูลสำนักงานสถิติจีน ที่เผยวันเดียวกันว่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี ของปีที่ผ่านมา ขยายตัวที่ร้อยละ 7.8 หลังจากที่ไตรมาสสุดท้ายมีผลผลิตขยายตัวที่ร้อยละ 7.9
       
       รายงานข่าวกล่าวว่า อัตราเติบโตที่ร้อยละ 7.8 ของปี 2555 นับเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ 13 ปี
       
       มาร์ค วิลเลียมส์ จากแคปิตอล อีโคโนมิกส์ กล่าวคาดการณ์ว่าเป็นไปได้ที่ครึ่งแรกของปีนี้ เศรษฐกิจจีนจะโตที่ร้อยละ 8 และยังไม่เห็นความจำเป็นว่าจีนจะต้องออกมาตรการกระตุ้นอะไรในเวลานี้
       
       ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวตลอดปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลพยายามควบคุมความร้อนแรงจนเกินตัวในภาคอสังหาริม ทรัพย์ด้วย และภาวะเงินเฟ้อกระจายวงกว้างก็เป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2551 ประกอบกับการหดตัวของอุตสาหกรรมส่งออก จนทำให้คนตกงานจำนวนมาก
       
       บรรดานักคาดการณ์ ต่างเห็นว่า ครึ่งแรกของปีนี้เศรษฐกิจจีนจะฟื้นกลับมา แต่จะเป็นอย่างนั้นได้ต่อเมื่อว่า ความต้องการในสินค้าส่งออกของจีนดีขึ้นด้วย ขณะที่มีผู้วิเคราะห์ว่า เศรษฐกิจจีนคงกู้คืนกลับมาได้แบบค่อยเป็นค่อยไป และคงไม่แข็งแรงพอที่กู้วิกฤติเศรษฐกิจในส่วนของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
       
       เสวี่ยนฟาง เหริน นักวิเคราะห์ของ โกลบอลอินไซท์ บันทึกในรายงานฯ ว่า "เศรษฐกิจยังไม่ได้พ้นจากรกพงนัก ขณะที่ดูเหมือนว่าการบริโภคในประเทศจะเริ่มกลับคืนมาแล้วก็ตาม"