May Rian
1
All posts from May Rian
May Rian in May Rian,

เอามาฝากแบบขำๆ ^_^

กระทิงทำเงิน หมีก็ทำเงินได้ แต่หมูถูกกินลูกเดียว ฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำจนกลายเป็นหมู 55

ที่มา: highgrowthstock.com