haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:1316附近做多,止1311,看8-20美金!1323-25附近短短空,止损4美金,看8美金!如果下破1312可到1306-07附近多,止损4美金,看8-15美金!晚盘另外建议,注意止损!