Pimdao Wiriya
2
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

มารู้จักกับ Alibaba อาวุธลับของ Yahoo ที่เมืองจีน

ในช่วงปีที่ผ่านมา หุ้น Yahoo สูงขึ้นถึง 90%  ถึงแม้ว่า Yahoo CEO Marissa Mayer จะได้รับเครดิตในเรื่องนี้ แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะการถือหุ้นในบริษัทอีคอมเมิร์ซจีน Alibaba ซึ่ง Yahoo ถือหุ้นในสัดส่วน 24% กล่าวกันว่าบริษัท Alibaba ของจีนเปรียบเหมือน Amazon eBay และ PayPal รวมกันในหนึ่งบริษัท แต่จริงๆแล้ว Alibaba เป็นมากกว่านั้น เนื่องจากมีธุรกิจทั้ง 9 ประเภทครอบคลุมธุรกิจอีคอมเมิร์ซทั้งหมด ตั้งแต่เป็นตลาดรวมผู้ขายปัจจัยการผลิตไปจนถึงการชอปปิ้งออนไลน์ตลอดจนการจ่ายเงินออนไลน์

ภาพจาก techinasia.com

 Alibaba เป็นหนึ่งในบริษัทที่ร้อนแรงที่สุดในประเทศจีน ยอดขายไตรมาสที่สองของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 61% ในช่วงปีและรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นถึง 145% นักลงทุนต่างให้ความสนใจในหุ้น IPO ของ Alibaba ที่มีแผนจะออกในปี 2014 ดังนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่หุ้น Yahoo เพิ่มสูงขึ้นถึง 90% เนื่องจากมี Alibaba เป็นแรงขับเคลื่อนถึงแม้ว่าตอนนี้ Yahoo จะมีปัญหาจากรายได้ของธุรกิจโฆษณาซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทก็ตาม