Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจอินโดนีเซีย เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียลงอีกรอบหลังอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในยุโรป สหรัฐ และ จีน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ

รายงานเศรษฐกิจโลกในหัวข้อ “Coping with High Debt and Sluggish Growth" ซึ่งไอเอ็มเอฟเปิดเผยในวันนี้ได้ปรับลดอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปีนี้ของอินโดนีเซียลงเหลือเพียง 6%

ขณะที่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ไอเอ็มเอฟได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียลงเหลือ 6.1% จากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านั้นที่ 6.3%

ในขณะเดียวกัน ไอเอ็มคาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจแตะที่ 6.3% ในปีหน้า ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 6.5% ในปีนี้และ 6.8% ในปีหน้า

รายงานของไอเอ็มเอฟระบุถึงสาเหตุที่ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจของอินโดนีเซียลงว่า เพราะมีแนวโน้มเช่นเดียวกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้สินในยุโรปและปัญหาด้านการคลังในสหรัฐ