kanjanatouch
0
All posts from kanjanatouch
kanjanatouch in kanjanatouch,

ไม่รู้เป็นไร

ส่วนมากเข้าเทรดเมื่อไหร่ ผิดทางตลอด ต้องถือนานเฮ้อเช้ง