Nadear Jupjup
3
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

ลุ้น The Fed ซื้อพันธบัตรต่อเนื่องหลังสมาชิกเสียงแตก

ลุ้นเฟดประชุม 2 วัน 29-30 ม.ค.นี้ คงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปหรือไม่ หลังประธานสาขาเสียงแตก

ในการประชุมด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค.เจ้าหน้าที่ของเฟด จะพิจารณารายงานการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อระดับต่ำ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ก่อนที่จะตัดสินใจว่า จะยังคงเข้าซื้อพันธบัตรต่อไปหรือไม่

ก่อนหน้านี้ เฟด เปิดเผยว่า จะคงเข้าซื้อพันธบัตรมูลค่า 85 พันล้านดอลลาร์อย่างไม่กำหนดสิ้นตายต่อไป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวจนกว่าเฟดจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐ ยังระบุอีกว่า จะรักษาอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นใกล้ตัวเลขศูนย์ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าอัตราการว่างงานของประชาชนสหรัฐจะลดลงเหลือ 6.5% และตราบเท่าที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับคงที่

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของเฟดบางราย มีความเห็นคัดค้าน และมีแนวโน้มว่า การเจรจาเรื่องระยะเวลาในการเข้าซื้อพันธบัตรของสหรัฐ อาจกลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งระหว่างการประชุมด้านนโยบายของเฟด ทั้งนี้ สมาชิกของธนาคารกลางสหรัฐบางส่วนต้องการให้โครงการเข้าซื้อพันธบัตรสิ้นสุดในกลางปีนี้หรือเร็วกว่านั้น ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามมองว่าเฟดควรดำเนินนโยบายดังกล่าวไปตลอดทั้งปี

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาชาซาน ฟรานซิสโก ‘จอห์น วิลเลียม’กล่าวว่า “ผมคาดหวังว่า การเข้าซื้อตราสารซึ่งมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลัง (เอ็มบีเอส) และตราสารระยะยาวของรัฐบาลสหรัฐจะเป็นที่ต้องการในช่วงครึ่งหลังของปีนี้”

ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของธนาคากลางสหรัฐ ระบุว่า เนื่องจากอัตราการว่างงาน 7.8% ในเดือนธันวาคมและการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนกว่า 1.4% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 โดยตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าเป้าหมายของเฟดที่ 2% ส่งผลให้ระหว่างการประชุมในวันอังคาร (22 ม.ค.) และวันพุธ (23 ม.ค.) ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของเฟดส่วนใหญ่ไม่เห็นเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงิน