Konhin Sailom
3
All posts from Konhin Sailom
Konhin Sailom in Konhin Sailom - MyBlog,

ADB คาดเศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัว 6.6% ในปี 2556

 ADB คาดเศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัว 6.6% ในปี 2556

 


   นายเอดิมอน กินติ้ง รองผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำอินโดนีเซียคาดว่า เศรษฐกิจอินโดนีเซียจะขยายตัว 6.6% ในปี 2556 ซึ่งสูงว่าตัวเลขประมาณการของปีนี้ที่ 6.3%

 


   "ในปี 2556 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะถึง 6.6%" นายกินติ้งระบุ

 


   เขากล่าวว่า แรงขับเคลื่อนการขยายตัวของอินโดนีเซียทั้ง 4 ประเภทจะยังเป็นแรงหนุนในปี 2556 ต่อไป ซึ่งแรงขับเคลื่อนทั้ง 4 ประกอบด้วย การบริโภคในประเทศ การลงทุน การส่งออก และการใช้จ่ายภาครัฐ การบริโภคจะยังคงขยายตัว เนื่องจากชาวอินโดนีเซียยังมีความเชื่อมั่นในการจับจ่าย" นายกินติ้งกล่าว

 


   นายกินติ้งกล่าวว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอินโดนีเซียซบเซาลงในเดือนก.พ.-เม.ย. เนื่องจากรัฐบาลวางแผนขึ้นราคาเชื้อเพลิง แต่ความเชื่อมั่นกลับดีดขึ้น หลังมีการเลื่อนการขึ้นราคา

 


   ADB คาดว่า ยอดการลงทุนจะขยายตัว 25-30% ในปี 2556 โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการขยายตัวของสินเชื่อในประเทศ เขากล่าวว่าแม้ค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ในอัตราใหม่ แต่ก็จะไม่กระตุ้นความความกังวลของนักลงทุน

 


   สำหรับปี 2556 รัฐบาลอินโดนีเซียได้เสนองบประมาณด้วยเป้าหมายขาดดุลที่ 1.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ซึ่งแผนการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยการใช้จ่ายได้โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก 19.8%

 


   ทั้งนี้ ADB ประเมินว่าการส่งออกของอินโดนีเซียจะดีดขึ้นในปี 2556 จากภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก