haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今日建议:1281-83和1293-96分别短空,各止损4美金,看8-15美金~!1270-66.5附近做多,止5美金,看8-15美金!如果意外下破1261等回调做空,看10-20美金!其他位置等晚盘。