Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

USD/CAD可能进一步下跌

该货币对走出下降三角形的形态,在日图上,50日均线和200日均线已经死叉。我们需要等它进一步下跌