Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

Kate Spade หลังจากไม่มี Juicy และ Lucky อาจตกเป็นเป้า

บริษัท Kate Spade ที่เจ้าของคือ Fifth & Pacific Cox. (FNP) อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องการในด้านขายปลีก FNP เพิ่งประกาศขายทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์ Juicy Couture และยังได้ดึงดูดความสนใจไปที่ Lucky Brand อีกด้วย หลังจากที่ขายไปแล้ว แบรนด์ Kate Spade จะเป็นแบรนด์หลักของบริษัทและอาจได้รับความสนใจจาก Buyout firms และบริษัทขายปลีกรายอื่นๆ เช่น Coach (COH) ที่จะเป็นบริษัทที่น่าจะมาขอซื้อไปมากที่สุด

ผลประกอบการในร้านเดียวกันของ Kate Spade รวมถึงยอดออนไลน์ ได้พุ่งขึ้นมากกว่า 20% ใน 12 ไตรมาสเรียงกัน บริษัท Private Equity อาจจะอยากเข้ามาเพราะว่าแบรนด์นี้ยังมีโอกาสเติบโตในสหรัฐอีกมากและในต่างประเทศ

ในความคิดของดิฉัน แบรนด์ Kate Spade ที่ไม่มี Lucky และ Juicy จะทำให้เห็นเอกลักษณ์ชัดเจนขึ้น และน่าจะมีโอกาสได้รับข้อเสนอจากหลายบริษัท