< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

企业结盟:委内瑞拉油企PDVSA及俄油计划建立天然气合资企业

路透加拉加斯6月21日 - 委内瑞拉国营石油企业PDVSA 周日表示,已与俄罗斯国家石油公司(Rosneft,俄油)签署一系列投资协议,其中包括计划建立一家合资企业,在委内瑞拉生产天然气。