Pimdao Wiriya
1
All posts from Pimdao Wiriya
Pimdao Wiriya in Pimdao Wiriya,

แปลกดี! กระทรวงการคลังของสหรัฐฯจำหน่ายอั่งเปาฉลองปีม้าของจีน

 US Treasurer Rosie Rios กับอั่งเปา (ภาพและข้อมูลจาก scmp.com)

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯจำหน่ายอั่งเปาฉลองปีม้าของจีนในซองสีแดง ภายในอั่งเปามีธนบัตร 1 เหรียญสหรัฐ โดยจำหน่ายทั้งหมด 88,888 ซองซึ่งเป็นตัวเลขนำโชคของจีน และตัวเลขของธนบัตรยังเริ่มต้นด้วยเลข 8888 

กระทรวงการคลังเริ่มจำหน่ายอั่งเปาเมื่อวานนี้ในราคาปลีก 5.95 เหรียญสหรัฐ ราคาส่ง 4.50 เหรียญสหรัฐ เมื่อซื้อตั้งแต่ 50 ซองขึ้นไป และ ราคาส่ง 3.95 เหรียญสหรัฐ เมื่อซื้อตั้งแต่ 1,000 ซองขึ้นไป

อั่งเปาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปีที่แล้วซึ่งเป็นปีมังกร กระทรวงการคลังสามารถจำหน่ายได้หมดภายในหนึ่งอาทิตย์ และในปีม้าจะเริ่มต้นในวันที่ 31 มกราคมปีหน้า ซึ่งถือว่าม้าเป็นสัตว์นำโชคให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

เห็นแล้วอยากได้กันบ้างหรือเปล่า