Soju Mochi
1
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

เมอร์ริล ลินช์คาดราคาทองแตะ 2,400 ดอลล์/ออนซ์ภายในปี 2557

นักวิเคราะห์ของแบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ (BofA Merrill Lynch) คาดว่าราคาทองจะแตะระดับ 2,400 ดอลลาร์/ออนซ์ภายในสิ้นปี 2557 อันเป็นผลจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบใหม่ หรือ QE3 ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

การคาดการณ์ราคาทองที่ระดับดังกล่าวสะท้อนมุมมองของ BofA ที่ว่าเฟดจะยังคงใช้มาตรการ QE3 ไปจนถึงสิ้นปี 2557

ในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (fed funds rate) ที่ระดับ 0 - 0.25 % พร้อมขยายระยะเวลาการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเป็นพิเศษออกไปจนถึงกลางปี 2558 จากเดิมที่กำหนดไว้ถึงช่วงกลางปี 2557 นอกจากนี้ เฟดยังได้ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 (QE3) ด้วยการเข้าซื้อพันธบัตรวงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน

นักวิเคราห์กล่าวว่า เมื่อพิจารณาถึงมาตรการ QE3 ครั้งล่าสุดที่เป็นแบบเปิดกว้าง ราคาทองน่าจะยังคงได้รับแรงหนุนให้ปรับตัวในช่วงขาขึ้น จนกว่าตลาดแรงงานของสหรัฐจะมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายได้ ซึ่งภาวการณ์ดังกล่าวไม่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงสิ้นปี 2557

นอกจากนี้ BofA ยังคงเป้าหมายราคาทองระยะ 6 เดือนไว้ที่ 2,000 ดอลลาร์/ออนซ์ พร้อมระบุว่าราคาทองไม่ม่แนวโน้มจะร่วงลงต่ำกว่าฟลอร์ที่ 1,500 ดอลลาร์/ออนซ์ในช่วงทศวรรษหน้า โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มผู้ซื้อในตลาดเกิดใหม่