Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

纽元兑美元

在纽元兑美元1小时图上,该货币对已经走到下降旗形的上沿。我想该货币对将上涨,当前压力是0.8206