< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

《香港已公布新股发行上市日程表》--3月19日

路透香港3月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表: 新股申购: 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- *3/19-24 高伟电子 2.08 8.3-12 4-5.75 3/31 摩根士丹利 *3/19-24 福耀玻璃 4.3968 65-73.9 14.8-16.8 3/31 招商证券及瑞银