haijun jiang
0
All posts from haijun jiang
haijun jiang in haijun jiang,

黄金操作建议

今天白天可在:1354-56附近短空,1345-43附近做多,各止损5美金,看8-15美金!如果上破61可到64-66附近短空,注意止损止盈!