< The deleted user >
0
All posts from < The deleted user >
Mayun in Mayun - 交易者个人网站,

韩国金融市场:风险偏好回升提振韩股反弹,韩元小幅上涨

“今日反弹系因油价继上周大跌后出现大涨,带动风险偏好重新回升。然而,市场将因中国贸易数据因素而起伏。”元大证券股市分析师Min Byung-kyu说。