Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

德国经济:BDI工业联盟预期今年该国经济增长率将接近2%

BDI工业联盟领导人Ulrich Grillo说道,德国目前经济处于上行,这主要缘于低油价、低利率和欧元汇率疲弱等特殊因素。