Dr. Ballermax
3
All posts from Dr. Ballermax
Dr. Ballermax in Dr. Ballermax,

ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐพุ่งขึ้น​เกินคาด 4.6% ​ใน​เดือนธ.ค.

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ​ เปิด​เผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนอยู่ที่ระดับ 2.3074 ​แสนล้านดอลลาร์ พุ่งขึ้น 4.6% ​ใน​เดือนธ.ค. ​ซึ่งมากกว่าที่นัก​เศรษฐศาสตร์ส่วน​ใหญ่คาดว่าจะ​เพิ่มขึ้นราว 2% หลังจากที่​เพิ่มขึ้น 0.7% ​ใน​เดือนพ.ย.

หาก​ไม่รวมยอดสั่งซื้อสินค้าภาค​การขนส่งที่มี​ความผันผวน ปรากฏว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน​เพิ่มขึ้น 1.3% ​ใน​เดือนที่​แล้ว

สินค้าคงทน คือ สินค้าที่มีอายุ​การ​ใช้งานนานกว่า 3 ปี ​ไล่ตั้ง​แต่​เครื่องปิ้งขนมปัง​ไปจน​ถึงสินค้าที่มีราคา​แพงมากอย่าง อากาศยาน