Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

ProSiebenSat.1 Media

在最近几个交易日中我在观察该股,现在有些个人看法。 我推荐卖出该股。你可以看到形成了上吊线。而且慢步随机指标和RIS显示超买。