Ryan Wang
0
All posts from Ryan Wang
Ryan Wang in Ryan Wang,

EUR/USD开始调整

欧元兑美元终于跌破上升楔形,当然也并不十分肯定。我想2小时图上也许是圆形顶,等待进一步做空的信号。