Dashan
0
All posts from Dashan
Dashan in Dashan - 交易者个人网站,

法国总统奥朗德称英国不会赢得对欧元区政策的否决权

路透巴黎2月3日 - 法国总统奥朗德周三称,英国不能指望赢得对欧元区政策的否决权,并排除就欧盟改革进行新一轮谈判的可能性。