Soju Mochi
0
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

(เพิ่มเติม) S&P ลดคาดการณ์ GDP เกาหลีใต้ปี 2555 เหลือ 2.5% จากวิกฤตยุโรป,ศก.จีนชะลอ

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (เอสแอนด์พี) ปรับลดแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปี 2555 สู่ระดับ 2.5% อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน, การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างล่าช้าของสหรัฐ และวิกฤตการคลังในยุโรป

"เราได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่แท้จริงของเกาหลีใต้ในปี 2555 ลงประมาณ 0.5% มาอยู่ที่ระดับ 2.5%" ไอเอ็มเอฟเปิดเผยในรายงานที่ชื่อว่า ""Asia-Pacific Feels the Pressure of Ongoing Global Economic Uncertainty"

ทั้งนี้ เอสแอนด์พีระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ต้องปรับลดคาดการณ์จีดีพีของเกาหลีใต้ในปีนี้มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของจีน รวมทั้งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ล่าช้าของสหรัฐ โดยเอสแอนด์พีคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวเพียง 7.5% ในปี 2555 พร้อมระบุว่า การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในเอเชียที่ต้องพึ่งพาการส่งออก เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน รวมทั้งฮ่องกงและสิงคโปร์ด้วย

"โดยปกติแล้ว ภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในยูโรโซนจะส่งผลให้ประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อพิจารณาถึงความอ่อนไหวของภูมิภาคต่อกระแสเงินทุนและการค้า" แอนดรู พัลเมอร์ นักวิเคราะห์ของเอสแอนด์พีกล่าว

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจเกาหลีใต้โดยเอสแอนด์พีนั้น มี่ขึ้นหลังจากหน่วยงานของเกาหลีใต้และองค์กรระหว่างประเทศได้ปรับลดแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ปรับลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2555 ของเกาหลีใต้ลงมาอยู่ที่ระดับ 3% และสถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งเกาหลีใต้ได้ปรับลดแนวโน้มเศรษฐกิจเกาหลีใต้ลงมาอยู่ที่ระดับ 2.5% จากก่อนหน้านี้ที่คาดไว้ที่ 3.6%