Soju Mochi
5
All posts from Soju Mochi
Soju Mochi in Soju Mochi,

เศรษฐกิจยากแค้น ทำคนหนีเข้าทำงานที่เยอรมนี

วิกฤตหนี้สินและการบังคับใช้มาตรการรัดเข็มขัดที่แสนเข้มงวดตลอดจนอัตรา การว่างงานที่สูงลิ่วในหลายประเทศสมาชิกกลุ่มยูโรโซน หรือกลุ่ม 17 ประเทศที่ใช้เงินยูโรเป็นเงินตราสกุลหลัก ส่งผลให้ประชาชนจากสเปน กรีซ โปรตุเกส และอิตาลี ไหลทะลักเข้าไปหางานทำในเยอรมนีเป็นจำนวนมากในปี 2012 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นข้อมูลจากหน่วยงานด้านแรงงานของรัฐบาลเบอร์ลิน
       
        รายงานซึ่งอ้างข้อมูลจากสำนักการจ้างงานแห่งเยอรมนี (Bundesagentur für Arbeit - BA) ที่มีการเผยแพร่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่า จำนวนแรงงานจากประเทศที่ประสบวิกฤต อย่างสเปน กรีซ โปรตุเกส และอิตาลีที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทของเยอรมนีได้เพิ่มสูงขึ้น 7.6 เปอร์เซ็นต์ในปี 2012หรือเพิ่มมากกว่าเมื่อปี 2011ราว 33,000 คน
       
        ข้อมูลของทางการเยอรมนียังพบว่า การเพิ่มจำนวนขึ้นของแรงงานจาก 4 ชาติดังกล่าวที่ 7.6 เปอร์เซ็นต์นั้นดังกล่าว มีมากกว่า อัตราการสร้างงาน(rate of job creation)ในเยอรมนี ซึ่งยังคงเติบโตเพียงแค่ระดับ 1.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นในปีที่ผ่านมา
       
        ขณะเดียวกันเมื่อแยกพิจารณาตามเชื้อชาติจะพบว่า จำนวนชาวสเปนที่เข้ามาเสี่ยงโชคในตลาดแรงงานของเยอรมนีซึ่งเป็นชาติที่ เศรษฐกิจใหญ่สุดของยูโรโซนในปี 2012 มีกว่า 49,400 คนหรือเพิ่มขึ้น 15.8 เปอร์เซ็นต์จากปี 2011 ส่วนแรงงานจากกรีซที่เข้ามาทำงานในเยอรมนีล่าสุดมีกว่า 123,300 คนหรือเพิ่มขึ้น 10.8 เปอร์เซ็นต์
       
        นอกจากนั้น ยังมีรายงานว่า พบปรากฏการณ์ไหลทะลักของผู้ว่างงานจากยุโรปตะวันออกเข้ามายังเยอรมนีเป็น จำนวนมากเช่นกันในปี 2012 โดยจำนวนของแรงงานจากสาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย โปแลนด์ ฮังการี ลัตเวีย ลิธัวเนีย และเอสโทเนียได้เพิ่มขึ้นกว่า 88,000 คน หรือ 31 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2011