Nadear Jupjup
2
All posts from Nadear Jupjup
Nadear Jupjup in Nadear Jupjup,

ลด Global warming เมืองในสหรัฐฯ ออก กม.ห้ามจำหน่าย “น้ำดื่มขวดพลาสติก”

       เมืองแห่งหนึ่งในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐฯ ออกกฎหมายห้ามจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกเพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง
       
       กฎหมายซึ่งประกาศใช้ในเมืองคองคอร์ด เริ่มมีผลบังคับในวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา และมีผลทำให้น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกกลายเป็นสินค้าผิดกฎหมายสำหรับเมืองนี้
       
       กฎหมายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ชาวเมืองหันมาดื่มน้ำประปากันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทั่วโลกด้วย
       
       อย่างไรก็ตาม กฎหมายจะมีผลครอบคลุมเฉพาะ “น้ำดื่มที่ปราศจากฟองและรสชาติ” เท่านั้น ส่วนโค้กหรือเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์อื่นๆ ยังได้รับการยกเว้น
       
       ฌีน ฮิลล์ นักเคลื่อนไหววัย 84 ปี เห็นด้วยกับกฎหมายข้อนี้ โดยเธออธิบายว่า ทุกวันนี้ขวดน้ำพลาสติกถูกกองทิ้งเป็นภูเขาเลากา เพราะผู้บริโภคถูกโน้มน้าวให้ดื่มน้ำดื่มบรรจุขวด ทั้งที่จริงแล้วพวกเขาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าหากเลือกดื่มน้ำประปาที่บ้าน
       
       ผู้ละเมิดกฎหมายครั้งแรกจะได้รับหมายเตือนจากทางการ แต่หากยังฝืนขายน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นครั้งที่ 2 จะถูกปรับเงิน 25 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 760 บาท) และเพิ่มเป็น 50 ดอลลาร์สหรัฐในครั้งต่อไป